3 februari 2021
Ghanas skolor har öppnat

Den 18 januari startade undervisningen vid Ghanas skolor igen efter att ha varit nedstängda under tio månader på grund av pandemin. Dock sker undervisningen med en rad rekommendationer och restriktioner från utbildningsministeriet.
För att följa de nya riktlinjerna levererade vid speciell utrustning till alla våra projekt i Ghana. De fick bland annat nya vattenbehållare, flytande tvål, handdukar, handdesinfektionsmedel och termometerpistoler.
Alla 900 barn på våra skolor är glada att de är tillbaka i skolan för att lära sig, träffa kompisar och till de måltider de åtnjuter varje skoldag. Lärarna är också glada åt skolstarten och att livet återgår till en mer normal nivå.
I och med att hela utbildningssystemet låg nere under stora delar av 2020 har den akademiska kalendern som tidigare börjat i september ändrats till att gälla januari – december. Tack vare att vi kunde bedriva hemundervisning under pandeminedstängningen så kunde samtliga elever kvalificera sig för nästa årskurs. Alla 900 barnen började nästa årskurs nu i januari, bara fyra månader senare än vanligt, trots alla svårigheter under det gångna året.
Stort tack till alla faddrar och givare för ert fortsatta stöd till barnens utbildning och utveckling.   Star of hope Ghanas skolor har öppnat Ghana 2Star of hope Ghanas skolor har öppnat Ghana 3Star of hope Ghanas skolor har öppnat Ghana 4Star of hope Ghanas skolor har öppnat Ghana 5