Mina sidor

3 februari 2021
Ghanas skolor har öppnat

Den 18 januari startade undervisningen vid Ghanas skolor igen efter att ha varit nedstängda under tio månader på grund av pandemin. Dock sker undervisningen med en rad rekommendationer och restriktioner från utbildningsministeriet.
För att följa de nya riktlinjerna levererade vid speciell utrustning till alla våra projekt i Ghana. De fick bland annat nya vattenbehållare, flytande tvål, handdukar, handdesinfektionsmedel och termometerpistoler.
Alla 900 barn på våra skolor är glada att de är tillbaka i skolan för att lära sig, träffa kompisar och till de måltider de åtnjuter varje skoldag. Lärarna är också glada åt skolstarten och att livet återgår till en mer normal nivå.
I och med att hela utbildningssystemet låg nere under stora delar av 2020 har den akademiska kalendern som tidigare börjat i september ändrats till att gälla januari – december. Tack vare att vi kunde bedriva hemundervisning under pandeminedstängningen så kunde samtliga elever kvalificera sig för nästa årskurs. Alla 900 barnen började nästa årskurs nu i januari, bara fyra månader senare än vanligt, trots alla svårigheter under det gångna året.
Stort tack till alla faddrar och givare för ert fortsatta stöd till barnens utbildning och utveckling.   Star of Hope Ghanas skolor har öppnat Ghana 2Star of Hope Ghanas skolor har öppnat Ghana 3Star of Hope Ghanas skolor har öppnat Ghana 4Star of Hope Ghanas skolor har öppnat Ghana 5
 
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.