26 november 2022
Ghana
För många barn som föds på Ghanas landsbygd väntar en tuff start i livet med små utsikter att gå ut grundskolan och stå på egna ben i vuxen ålder. Sedan 1983 har vi arbetat för att förändra det.

I sex utvalda byar driver vi förskolor som ger utsatta barn de kunskaper som krävs för att de ska kunna börja i grundskolan och klara utbildningen där. På våra skolor får barnen också två näringsriktiga mål mat om dagen, frukost och lunch. Det gör att de kommer i tid och har energi nog att fokusera under lektionerna. Barnen får också tillgång till grundläggande hälsovård.

Tillsammans skapar dessa insatser förutsättningar för att barn från fattiga miljöer ska kunna resa sig och växa upp till friska, välutbildade vuxna som kan försörja sig själva och sina familjer. På så vis är vi med och utvecklar hela samhällen.