15 februari 2012
David lämnade huvudstaden för att utveckla sin hemby

GHANA

I byn Akobima driver Star of Hope en förskola, där barn från fattiga jordbrukarfamiljer får en bra start i livet genom bland annat utbildning och omsorg från våra engagerade lärare. En av dessa är David Acamah. Som 20-åring flyttade tillbaka till sin hemby för att arbeta på vår skola och hjälpa till med utvecklingen av byn. 

David Acamah föddes för 22 år sedan i byn Akobima, på den Ghananska landsbygden. Under sitt liv har han kunnat se hur stödet från Star of Hope skapat stora förändringar – tillsammans med befolkninngen har vi byggt skolor, grävt brunnar, dragit el, ordnat toaletter och hjälpt kvinnorna i byn med att utveckla deras palmoljefabrik.

När förskolan öppnade blev David en av våra första elever. Tack vare de grundläggande kunskaper han fick där kunde han sedan börja tredje klass i huvudstaden Accra. Där blev han sedan kvar i 14 år, tre av dessa ägnades åt en lärarutbildning.

Efter att David tagit sin examen bestämde han sig för att flytta till Akobima igen, för att utbilda och hjälpa barnen i hans egen hemby. David har nu arbetat på förskolan i två år, där han ansvarar för barn i åldern tre till fyra år. När vi träffas visar han stolt upp skolan och ”hans” barn, och sänder sedan sina varmaste hälsningar till alla som gör detta möjligt: 

– Jag vill sända all kärlek till Star of Hopes faddrar och sponsorer som gjort så mycket för mig och min hemby. Vi hoppas de kommer fortsätta hjälpa oss med att utveckla Akobima!

David Acamah, 22 år gamal, arbetar som förskolelärare på Hoppets Stjärnas förskola i Akobima. Foto: Maine Olofsson

GE BARN EN BRA START I LIVET – BLI BARNFADDER!