22 december 2010
Geten kommer hjälpa Adeline att få en bättre utbildning

Adeline tillsammans med sin get, foto: Tony Boursiqout

– Jag vet inte hur jag ska kunna tacka för den här fina geten, hälsa alla som gjort det möjligt och gett mig den här fantastiska julklappen.

Adeline är 15 år och går i årskurs sex på Star of Hopes skola i Hesse. Liksom många andra barn i Haiti började hon skolan sent, därav hennes ganska höga ålder.   Trots det hoppas hon få möjlighet att fortsätta studera, något som hon hoppas att geten kommer kunna hjälpa henne med. En get får i genomsnitt tre killingar per år, killingar som Adeline kan sälja och på så sätt kunna betala sina skolavgifter.

I Haiti har man obligatorisk grundskola i sex år och det är så långt som Star of Hopes skola i Hesse sträcker sig. För att Adeline ska kunna fortsätta till secondary school (jmf vårt högstadium och gymnasium) behöver hon flytta och själv stå för skolavgifter, skolböcker och annat hon behöver. Tack vare geten räknar Adeline med att hon ska klara det.