Mina sidor

22 december 2010
Geten kommer hjälpa Adeline att få en bättre utbildning

Adeline tillsammans med sin get, foto: Tony Boursiqout

– Jag vet inte hur jag ska kunna tacka för den här fina geten, hälsa alla som gjort det möjligt och gett mig den här fantastiska julklappen.

Adeline är 15 år och går i årskurs sex på Star of Hopes skola i Hesse. Liksom många andra barn i Haiti började hon skolan sent, därav hennes ganska höga ålder.   Trots det hoppas hon få möjlighet att fortsätta studera, något som hon hoppas att geten kommer kunna hjälpa henne med. En get får i genomsnitt tre killingar per år, killingar som Adeline kan sälja och på så sätt kunna betala sina skolavgifter.

I Haiti har man obligatorisk grundskola i sex år och det är så långt som Star of Hopes skola i Hesse sträcker sig. För att Adeline ska kunna fortsätta till secondary school (jmf vårt högstadium och gymnasium) behöver hon flytta och själv stå för skolavgifter, skolböcker och annat hon behöver. Tack vare geten räknar Adeline med att hon ska klara det.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.