2 maj 2017
Generationsskifte i Ghana

När Ambrose Asmah gick i pension i november 2016 fanns det ingen tvekan om vem som var rätt person att axla manteln. Charity Frempong, som arbetat inom Ghanas organisation i 13 år, är nu ny huvudansvarig för Hoppets Stjärnas verksamhet i landet.
En förändring som Charity har lyckats genomföra sedan tillträdet är att utöka det antal måltider som serveras så att barnen nu får både frukost och lunch på skolorna.
– Jag vill också vidareutbilda våra lärare och satsa på barnens hälsa, framför allt tandhälsan. Den biten tänker vi lösa genom att låta tandläkare besöka våra skolor, berättar hon.
Hoppets Stjärnas ordförande Roland Sjölander är mycket glad över att Charity tackade ja till chefsuppdraget.
– Hon är mycket målmedveten och resultatinriktad, säger han. Jag har haft tillfälle att lära känna henne sedan 2008 och har därför kunnat se hennes potential som ledare. Därför var det ett lätt beslut att ge henne det här förtroendet.
Charity själv beskriver hur hon tog sig an rollen med blandade känslor.
– Dels en känsla av att vara överväldigad inför uppdragets omfattning – men framför allt en känsla av glädje och iver inför möjligheten att förverkliga min innersta dröm om att hjälpa människor.
(På bilden ser vi Helena Appiah Anfo, administratör, Eric Tawiah, chaufför, och Charity Frempong, verksamhetsledare för Star of Hope Ghana)