Mina sidor

2 maj 2017
Generationsskifte i Ghana

När Ambrose Asmah gick i pension i november 2016 fanns det ingen tvekan om vem som var rätt person att axla manteln. Charity Frempong, som arbetat inom Ghanas organisation i 13 år, är nu ny huvudansvarig för Hoppets Stjärnas verksamhet i landet.
En förändring som Charity har lyckats genomföra sedan tillträdet är att utöka det antal måltider som serveras så att barnen nu får både frukost och lunch på skolorna.
– Jag vill också vidareutbilda våra lärare och satsa på barnens hälsa, framför allt tandhälsan. Den biten tänker vi lösa genom att låta tandläkare besöka våra skolor, berättar hon.
Hoppets Stjärnas ordförande Roland Sjölander är mycket glad över att Charity tackade ja till chefsuppdraget.
– Hon är mycket målmedveten och resultatinriktad, säger han. Jag har haft tillfälle att lära känna henne sedan 2008 och har därför kunnat se hennes potential som ledare. Därför var det ett lätt beslut att ge henne det här förtroendet.
Charity själv beskriver hur hon tog sig an rollen med blandade känslor.
– Dels en känsla av att vara överväldigad inför uppdragets omfattning – men framför allt en känsla av glädje och iver inför möjligheten att förverkliga min innersta dröm om att hjälpa människor.
(På bilden ser vi Helena Appiah Anfo, administratör, Eric Tawiah, chaufför, och Charity Frempong, verksamhetsledare för Star of Hope Ghana)

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.