Jag vill ge till skola och utbildning

Vi är övertygade om att utbildning är nyckeln till att skapa långsiktig utveckling och varaktig förändring i världen. Genom att ge barn pedagogisk undervisning och kunskap om demokratiska principer formar vi dem till vuxna individer med viljan och förmågan att lyfta både sig själva och sina samhällen ur fattigdom och misär.

Våra skolor runtom i världen tar emot över tiotusen barn, så behovet av skolmaterial är stort. Barnen behöver bland annat skolböcker, skrivblock, pennor, pennvässare, kritor, linjaler, skolväskor och skoluniformer.

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org