Mors dag 2022

Hjälp mammor i kris! Alltför många mammor lider svårt just nu. Inför Mors dag vill vi göra en insats för just dem.
Det är de verkligen värda, eller hur?
Tillsammans kan vi ge dem hopp!

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “Morsdag”.

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org