Jag vill plantera tallar

Gör en insats, du också!

En tallplanta kostar bara fem kronor att köpa, frakta och plantera. Skänker du 100 kronor räcker det till 20 plantor, 250 konor räcker till 50 plantor och ger du 500 kronor räcker det till 100 plantor!
Ingen kan rädda hela världen, men alla kan rädda en liten del av den.

Var med och få Haiti att grönska igen!

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “Träd”

OBS! På den här sidan skänker du en gåva, vill du ha gåvobevis för att exempelvis ge till någon annan så hänvisar vi till vår gåvoshop, hoppfull.se.

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org