Jag vill plantera fruktträd

Detta är en present som ger resultat på lite längre sikt men samtidigt för en lång tid framöver. Vi planterar fruktträd på de skolgårdar som har möjlighet i Kenya, Ghana och Filippinerna. 100 kronor räcker till två träd.
Vi riktar in oss på mangoträd, vars frukt ger mycket energi och glädje till barnen.

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “Fruktträd”

OBS! På den här sidan skänker du en gåva, vill du ha gåvobevis för att exempelvis ge till någon annan så hänvisar vi till vår gåvoshop, hoppfull.se.

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org