Hoppet lever än

Hjälp våra barn i mål! Efter 500 dagar ser vi en ljusning vid horisonten
– men faran är inte över än!!

200 kronor räcker till ett matpaket med viktiga basvaror som mjöl, ris och konserver. Det här paketet mättar en fembarnsfamilj i två veckor.

350 kronor räcker till ett större paket med både mat och hygienartiklar. Det här paketet mätta en fembarnsfamilj i nästan en månad.

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “matpaket”

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org