Hjälp oss stilla hungern

När du ser vad vår skolmat betyder för barnen, då förstår du hur hårt det skulle drabba dem om den försvann.
Det är just nu ett verkligt hot i bland annat Haiti. Det får inte hända!

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “LUNCH”

Du kan också hjälpa mer långsiktigt och bli Lunchkompis >>

 

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org