Hjälp oss kämpa vidare för barn med funktions nedsättning!

I Lettland, Belarus och Rumänien fortsätter vi kämpa för barn med funktionsnedsättning. Den kampen måste finansieras, och i dagsläget räcker inte pengarna till. Vi skulle kunna bromsa och skära ner – men barnen förtjänar mer!

Med din hjälp vill vi fortsätta att:

  • Ge barnen rehabilitering
  • Ge stöd och råd till föräldrarna
  • Dela ut hjälpmedel som rullstolar
  • Kampanja för ökad integrering

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “Östeuropa”

Läs mer om vårt arbete för barn med funktionsnedsättning >>

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org