Hjälp oss bygga en vattenreservoar!

När den står klar rymmer den 72 kubikmeter vatten. Det skulle lösa vattenbristen i Bois Negresse för gott. Att bygga klart den kostar 2,5 kronor för varje liter som reservoaren kommer innehålla.

Hur många liter kan du bidra med?
200 kr: 80 liter
300 kr: 120 liter
500 kr: 200 liter

Var med och bygg upp något som består!

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “Vatten”

Läs om när vattnet tar slut >>

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org