Hjälp barnen i Botosani

Varma måltider varje skoldag – 300 kronor i månaden per barn.

Datorer på centret – 5 500 kronor styck.

Inköp av leksaker och skolmaterial – 150 kronor per barn.

Renovering av barnens hem – 15 000 kronor per hem.

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “Botosani”

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org