Ett fruset barn behöver dig!

Åttaåriga Monica behöver värme.
Det behöver också hennes lillasyster Paula, och alla andra barn som lider svårt i vinterkylan.
Ett fruset barn behöver dig!

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “Värme”

Du kan också hjälpa mer långsiktigt och bli fadder >>

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org