Mina sidor

20 september 2018
Full fart framåt för Filippinerna

Du som engagerar dig för barnen i Filippinerna har under det senaste året kunnat läsa om flera spännande satsningar i slummens Taytay. Frågan är hur det har gått sedan vi hälsade på där senast? Här är svaret!
Star of Hope Full fart framåt för Filippinerna taytay school building 0007
Så sent som i februari stod det bara ett ofärdigt betongskelett här, smyckat med utstickande armeringsjärn på väg att rosta efter monsunsäsongens skyfall. Byggnadens övervåning, som då stod under bar himmel, skyddas nu äntligen av ett tak – och på våningarna under pågår febril aktivitet. I takt med att de blivande lektionssalarna målas i ljusa färger och ser framtiden allt ljusare ut för alla de fadderbarn som snart kommer få sin undervisning här.
Star of Hope Full fart framåt för Filippinerna taytay stars dorm 0004
Så här ser det ut nu; det hem för utsatta flickor som ifjol inte var mer än en förhoppning. Fasaden har fått dörrar, fönsterluckor och fönsterglas, väggarna har fått färg och på taket leder en skyddande hytt ner till huset övervåning där det senast bara fanns ett gapande hål. Tack vare stödet från givare och donatorer kan vi snart kliva in i en byggnad med sovsalar, kök och matsal innanför skolområdets skyddande murar. ”Stars Dorm” är avsett att bli ett skyddat boende för flickor och unga kvinnor i området som av olika anledningar inte kan känna sig trygga i sina egna hem.
Star of Hope Full fart framåt för Filippinerna taytay playground 0008
På samma skolområde står nu en liten lekplats för de yngsta med sandlåda, rutschkanor och gungleksaker. Det råder ingen tvekan om att den uppskattas av barnen! Vissa givare kan kanske rentav hitta sitt eget fadderbarn på den här bilden?
Star of Hope Full fart framåt för Filippinerna campus ministry 0030
Vi har tidigare berättat om Campus Ministry, vår satsning på att förebygga de övergrepp i nära relationer som är orsaken till att Stars Dorm behövs idag. Sedan tidigare får högstadiestudenterna på vår skola i Taytay varje vecka delta i samtal kring etik, moral och värderingar; kärlek och medmänsklighet, rättigheter och skyldigheter. Målsättningen är att stärka självkänslan hos flickorna och få pojkarna att se mansrollen i nytt ljus; att sätta fokus på ickevåld och respekt för det motsatta könet. I samband med höstterminens inledning utökades arbetet med Campus Ministry till att inkludera hela grundskolan, ända från första klass. På så vis läggs grunden för en ny generation med ömsesidig respekt mellan könen.
Star of Hope Full fart framåt för Filippinerna taytay stars dorm 0027
Vi har sagt det många gånger förr, och det är lika sant varje gång det sägs:
Utan människor som dig skulle vi inte kunna hjälpa ett enda barn. Utan din omtanke och generositet skulle världen vara lite mörkare. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och tillsammans gör vi något som är värt att vara stolta över. Så insup barnaglädjen, sträck på dig och känn dig stolt över att vara en glädjespridare!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.