8 april 2011
Foundation day på Filippinerna

8-april_foundationday

I år firades för tjugoandra året i rad grundandet av skolan i Taytay på Filippinerna.
Årets firande bestod av tal, olika tävlingar så som basket-, skriv- och talangtävlingar, men även färgglada och levande dansuppvisningar som eleverna övat mycket på.

Under de tjugotvå åren som skolan funnits har över 77 000 elever studerat på Hoppets Stjärnas skola. Barn som annars kunnat stå utan skolgång. De har fått en möjlighet att få en utbildning och vara med och förändra sin framtid. Tillsammans med faddrar och givare skapar vi framtidshopp och utveckling där det behövs som mest! För hur ska ett barn kunna resa sig ur fattigdom om han eller hon inte kan läsa eller skriva, alltid är hungrig eller sjuk?

Din hjälp är betydelsefull. Bli fadder!