21 januari 2012
Fotbollskolan i Argentina ger barn en trygg, meningsfull fritid

Sedan några år tillbaka driver Star of Hope en fotbollsskola för ungdomar som tillhör ursprungsfolket Qom i Argentina. På fotbollsskolan får de motion, sunda värderingar och en stärkt självkänsla. Fotbollsskolan ger också en meningsfull fritid i ett område som präglas av fattigdom och alla problem som medföljer. 

GE EN GÅVA TILL TILL VÅRT ARBETE!

GE BARNEN I ARGENTINA EN BRA START I LIVET – BLI FADDER!