Mina sidor

21 januari 2012
Fotbollskolan i Argentina ger barn en trygg, meningsfull fritid

Sedan några år tillbaka driver Star of Hope en fotbollsskola för ungdomar som tillhör ursprungsfolket Qom i Argentina. På fotbollsskolan får de motion, sunda värderingar och en stärkt självkänsla. Fotbollsskolan ger också en meningsfull fritid i ett område som präglas av fattigdom och alla problem som medföljer. 

GE EN GÅVA TILL TILL VÅRT ARBETE!

GE BARNEN I ARGENTINA EN BRA START I LIVET – BLI FADDER!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.