UTBILDNING

Hoppets Stjärnas främsta fokus är detsamma nu som när verksamheten såg dagens ljus 1970: Att ge utsatta barn en bra start i livet. Det åstadkommer vi genom att erbjuda dem en skolgång.

Företagserbjudanden » Utbildning

Att ge barn en bra start i livet åstadkommer vi genom att erbjuda dem en skolgång som stärker såväl deras kunskaper som deras självkänsla. I våra förskolor får de pedagogisk undervisning som rustar dem för grundskolan, och i grundskolan får de studera såväl, språk och matematik som demokrati och mänskliga rättigheter. Målet med allt vi gör är att barnen ska kunna växa upp till välmående, välutbildade vuxna.

Vi vet att just utbildning är det mest värdefulla vi kan erbjuda dem, eftersom det ger dem viljan och förmågan att av egen kraft lyfta sig själva och sina samhällen ur fattigdom och misär. Det skapar en långsiktighet i allt vårt arbete som leder till bättre liv även för kommande generationer.

Barnens behov

Skolmaterial

Alla som haft skolbarn, eller som själva varit skolbarn, vet att det med jämna mellanrum behövs nytt skolmaterial. Skrivblock fylls, pennor knäcks, suddgummin tappas bort och lärobövker slits ut. Dessutom strömmar det årligen till nya, förväntansfulla skolbarn som behöver eget skolmaterial för att kunna ta del av undervisningen.

Skoluniformer

För en svensk kan det verka märkligt att se skoluniformen listad som
ett viktigt behov, men i länder som Haiti och Filippinerna måste barnen bära rätt uniform för att ta del av undervisningen. Klädesplaggen måste familjerna bekosta själva, och de barn vars familjer inte har råd med det riskerar alltså att gå miste om viktig undervisning.

Lärarutbildning

Oavsett land eller världsdel kan skolundervisningen aldrig bli bättre än sina lärare. Därför är det av största vikt att ge barnens lärare bästa möjliga förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb.

Upprustning och utbyggnad av klassrum

Även med tillgång till skolmaterial och duktiga lärare är det svårt att
ta till sig undervisningen om du trängs med dina klasskamrater i underdimensionerade lokaler där luften snabbt blir kvav och bänkarna inte räcker till. Därför gäller det att regelbundet se över och anpassa lokaler och möbler till det växande antalet ivriga studenter.

Förslag på insatser

  • Skolmaterial: Från 150 kronor per barn och år.
  • Skoluniformer: Från 80 kronor per barn.
  • Lärarutbildning: Från 5 000 kronor.
  • Upprustning och utbyggnad av klassrum: Från 500 kronor. Just nu behövs nya klassrum och skolmöbler i skolorna:
    • Dano, Marigot, Hesse, Boyer, Jeanton, Rigaud och Bois Negresse i Haiti.
    • Jimba i Kenya.
    • Taytay, Manila i Filippinerna

Kostnaderna varierar beroende på land och projekt.

Kontakta oss för offert och vidare information eller fyll i formuläret så kontaktar vi er.

Ni kan också kontakta vårt kontor:
Telefon: 0662-461 00
E-post: info@starofhope.org

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org