MAT

Har du någon gång varit så hungrig att det gör ont? För tusentals barn i Hoppets Stjärnas projektländer är den ovissheten en del av vardagen.

Räddningen för barnen blir den mat som varje dag serveras i våra skolor. I länder som Haiti, Ghana och Kenya är det vanligt att barn på väg till skolan spanar efter den rökpelare som visar att det lagas mat i köket. Ser de ingen rök vänder de om, och ägnar dagen åt att själva försöka få tag på något att äta.

Barnens behov

Skolluncher

Får barnen ingen skolmat kan det gå dagar utan att de får äta sig riktigt mätta. Skollunchen är dessutom nödvändig om utbildningen ska ge något – för vem kan ta till sig nya kunskaper när både hjärnan och kroppen skriker efter mat?

Matpaket

I samband med torka och krissituationer, när det uppstår akut matbrist, är det viktigt att snabbt kunna rycka ut med basvaror som ris, mjöl och bönor till drabbade familjer. I länder som Argentina, där vi inte driver några egna grundskolor, blir regelbundna matpaket ett sätt att ändå nå ut till fadderbarn och deras familjer när de själva inte lyckas skrapa ihop tillräckligt för att äta sig mätta.

Upprustning och utbyggnad av kök

Ju fler munnar det finns att mätta, desto större krav ställer det på skolköken och kökspersonalen. På många sätt utgör de varje skolas bultande hjärta, så det gäller att de inte försummas. I och med att vi når ut till över 30 000 barn i 90 projekt finns det alltid behov någonstans av:

 • Nya tallrikar, bestick och muggar till barnen
 • Nya köksredskap till personalen
 • Renoveringsinsatser
 • Utbyggnad av lokaler

Köksträdgårdar

Ett sätt att trygga tillgången på mat, dra ner kostnaderna och samtidigt göra skolorna mer självförsörjande är att låta personal och elever odla egna grödor på skolområdet. Det ger dessutom barnen möjlighet att lära sig mer om odling och botanik.

Förslag på insatser

 • Skolluncher: 5 kronor per barn och skoldag.
 • Matpaket: 225 kronor per paket.
 • Upprustning och utbyggnad av kök: Från 100 kronor.
 • Utveckling av köksträdgårdar: 1 000 kronor för ett startpaket.
 • Just nu behövs utökade resurser till mat och matpaket i alla våra projekt, men framförallt i Argentina och Haiti.
 • Gällande upprustning och utbyggnad av kök prioriterar vi Haiti, Ghana och Kenya.
 • Vi vill anlägga och utveckla köksträdgårdar i Haiti, Kenya, Ghana och Filippinerna.

Kostnaderna varierar beroende på land och projekt.

Kontakta oss för offert och vidare information eller fyll i formuläret så kontaktar vi er.

Ni kan också kontakta vårt kontor:
Telefon: 0662-461 00
E-post: info@starofhope.org

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org