LEK OCH LÄRANDE

Under de första fem levnadsåren läggs grunden till vår självbild, vårt språk, våra värderingar, våra första relationer och vårt sätt att se på världen. Därför är det avgörande att små barn får utvecklas genom lek i en stimulerande miljö. Mot den bakgrunden lägger Hoppets Stjärna stor vikt vid pedagogiska förskolemiljöer.

Företagserbjudanden » Lek och lärande

Kampen för att ge barn en bra start i livet, redan från förskoleålder, har guidat  våra förskolesatsningar i decennier. Idag driver vi förskolor i Argentina, Brasilien, Haiti, Trinidad, Ghana, Kenya och Filippinerna.

Samtliga präglas av beprövad svensk pedagogik. För att möta barnens behov satsar vi dels på vidareutbildning av våra lärare, dels på att ge barnen tillgång till ett rikt urval av pedagogiska hjälpmedel och leksaker.

Stort behov av satsningar i Argentina

Just nu är behoven störst på vår yngsta förskola, som invigdes i norra Argentina november 2019. Skolan heter Jardín Alba till minne av Alba Johansson, som efter 44 år i Hoppets Stjärnas tjänst avled 2016. Hon vigde sitt liv åt att hjälpa den argentinska minoritetsgruppen Toba, och det är barn från Tobafolket som hennes förskola finns till för. Lärarna talar både barnens modersmål Qom och det officiella språket spanska, som all undervisning sker på i de statliga grundskolorna. Detta är avgörande för att barnen ska hänga med i förskoleundervisningen från dag 1 och samtidigt få lära sig spanska, så att de hänger med i grundskolans undervisning när de börjar där.

Vad som ännu saknas på förskolan Jardín Alba är rent materiella investeringar, såväl inne som ute. Här har ditt företag möjligheten att påverka förskoleupplevelsen för generationer av barn under de kommande årtiondena.

Förslag på insatser

Lekplats i Argentina

Utemiljön i anslutning till förskolan Jardín Alba saknar idag varje form av lekutrustning. Här finns varken någon gunga, rutschkana, lekstuga, klätterställning eller ens en sandlåda. Beräknad grundkostnad för att bygga upp en lekplats åt skolbarnen uppgår till 33 000 kronor. Som företagare kan du bidra valfri summa till denna satsning. Om ditt företag skulle ha möjlighet att bekosta hela summan finns möjlighet att ge namn åt lekplatsen.

Skyddsmur kring den argentinska förskolan

Med hänsyn till säkerhetsläget i området har såväl personal som föräldrar uttryckt önskemål om en skyddande mur runt skolgården. Kostnaden för det beräknas uppgå till 67 000 kronor.

Lekplatsprojekt i andra länder

6 skolor i Ghana är i dagsläget i behov av en lekplats. Det rör sig om Hoppets Stjärnas skolprojekt i byarna Akobima, Moree, Pechi, Kobeng, Osae Krodua och Gomoa Dominase. På varje skola beräknas grundkostnaden för en lekplats med gunga, gungbräda, rutchkana och karusell uppgå till 9 000 kronor.

Även i Kenya och Haiti finns i dagsläget skolor som saknar fullgoda lekplatser för sina elever. Just nu är behovet störst på följande orter:
Jimba, en kenyansk jordbruksby på landsbygden norr om hamnstaden Mombasa.
Hesse, en by i höglandet väster om huvudstaden Port-au-Prince i Haiti.
Boyer, en by på slätten öster om Haitis huvudstad.
Rigaud, ett haitiskt samhälle två mil norr om Port-au-Prince.

Lekrum inomhus

I Ghana och Kenya finns behov av bord, stolar och leksaker och datorer till barnens lekrum inomhus.
Bord: 650 kr/styck
Stolar: 80-100 kr/styck
Leksaker: 50-150 kr/styck
Barndator: 500 kr/styck

Kontakta oss för offert och vidare information eller fyll i formuläret så kontaktar vi er.

Ni kan också kontakta vårt kontor:
Telefon: 0662-461 00
E-post: info@starofhope.org

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org