Tack till alla nytillkomna månadsgivare, och till er som skänkt enskilda gåvor till vårt arbete för utsatta romer i Rumänien. Tack vare er kan vi fortsätta och utveckla arbetet på plats.

Satsningen ”Helhjärtat för romerna” inleddes 2014 och sedan har dess vuxit rejält i omfattning, samtidigt som vi år för år kunnat höja ambitionsnivå ytterliare ett snäpp.

Vårt fokus ligger på fattiga byar i nordöstra Rumänien, och för att få bästa möjliga genomslagskraft tar vi hjälp av romska eldsjälar som får leda arbetet på plats i byarna. Vårt arbete utgår från resurscenter på varje ort där barnen får läxhjälp, extraundervisning och varm mat samt tillgång till hygienutrymmen där de och deras familjemedlemmar kan tvätta sig själva och sina kläder.
De delas även ut skolmaterial, böcker, kläder och skor.

Tack vare det fortsatta stödet och alla nytillkomna givare kunde vi nå ut med hjälp och stöd till 35 procent fler barn 2017 jämfört med föregående år. Behoven är stora, men vi ser också hur arbetet på våra center ger resultat. Läskunnigheten ökar och skolbetygen höjs samtidigt som barnens självkänsla och självförtroende växer.

I orten Murgeni har vi även startat en aktiv ungdomsgrupp med 25 entusiastiska tonåringar. Målsättningen är att utveckla och stärka de här ungdomarna för att på så vis öka deras möjligheter att forma sin egen framtid.

Mot bakgrund av de senaste årens framgångar har vi gott hopp om en fortsatt positiv utveckling i Rumänien.


Flicka som får hjälp med läxor på ett av våra 5 resurscenter


Barnen får även tid för annat än skolarbete, här är det julpyssel


Julpaketsutdelning


Sömnadsutbildning i Dimancheni

Dela med dina vänner: