Mina sidor

Gåvokorg

7 december 2017
Fler utsatta romer får hjälp

Tack till alla nytillkomna månadsgivare, och till er som skänkt enskilda gåvor till vårt arbete för utsatta romer i Rumänien. Tack vare er kan vi fortsätta och utveckla arbetet på plats.
Satsningen ”Helhjärtat för romerna” inleddes 2014 och sedan har dess vuxit rejält i omfattning, samtidigt som vi år för år kunnat höja ambitionsnivå ytterliare ett snäpp.
Vårt fokus ligger på fattiga byar i nordöstra Rumänien, och för att få bästa möjliga genomslagskraft tar vi hjälp av romska eldsjälar som får leda arbetet på plats i byarna. Vårt arbete utgår från resurscenter på varje ort där barnen får läxhjälp, extraundervisning och varm mat samt tillgång till hygienutrymmen där de och deras familjemedlemmar kan tvätta sig själva och sina kläder.
De delas även ut skolmaterial, böcker, kläder och skor.
Tack vare det fortsatta stödet och alla nytillkomna givare kunde vi nå ut med hjälp och stöd till 35 procent fler barn 2017 jämfört med föregående år. Behoven är stora, men vi ser också hur arbetet på våra center ger resultat. Läskunnigheten ökar och skolbetygen höjs samtidigt som barnens självkänsla och självförtroende växer.
I orten Murgeni har vi även startat en aktiv ungdomsgrupp med 25 entusiastiska tonåringar. Målsättningen är att utveckla och stärka de här ungdomarna för att på så vis öka deras möjligheter att forma sin egen framtid.
Mot bakgrund av de senaste årens framgångar har vi gott hopp om en fortsatt positiv utveckling i Rumänien.
Star of Hope Fler utsatta romer får hjälp romer flicka pluggar
Flicka som får hjälp med läxor på ett av våra 5 resurscenter
Star of Hope Fler utsatta romer får hjälp romer pojke pysslar
Barnen får även tid för annat än skolarbete, här är det julpyssel
Star of Hope Fler utsatta romer får hjälp romer julklapper2
Julpaketsutdelning
Star of Hope Fler utsatta romer får hjälp romer sykurs
Sömnadsutbildning i Dimancheni

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.