12 februari 2013
Fler faddrar behövs

foto: Dennis Thern

Av Haitis 9 miljoner invånare är ungefär hälften under 20 år. Den förväntade livslängden är 53 år för män och 56 för kvinnor. Haiti är det fattigaste landet i Amerikaregionen. Levnadsvillkoren, med en arbetslöshet runt 70 % och en undermålig sjukvård gör det svårt att överleva och svårigheter är en naturlig del av vardagen. Att få en ordentlig utbildning blir allt viktigare. Hjälp Star of Hope att ge fler barn en bra start i livet. Vi behöver fler faddrar för barnen som vi försöker hjälpa. Kanske du kan bli fadder också? Tack!

foto: Dennis Thern

foto: Dennis Thern

Text och foto: Dennis Thern

Bli Barnfadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.