31 augusti 2010
Läget fortsatt mycket svårt i Pakistan

Dödsiffran i Pakistan kan komma att stiga dramatiskt när sjukdomar börjar spridas i översvämningens spår. Klicka på bilden för att se inslag ur Morgonens ”Gomorron Sverige”, programledare Cecilia Gralde.
Hoppets Stjärna har inget eget arbete i Pakistan men förmedlar gåvor vidare genom Svenska Alliansmissionen som väl känner området efter mer än 40 års samarbete med lokala organsiationer i landet.
Din gåva behövs nu