Sedan översvämningskatastrofen i Filippinerna fungerar Star of Hope’s skola i Taytay som evakueringscentra för hundratals människor från närliggande områden. Många av våra fadderbarn bor på skolan efter att deras hem, som ligger i fattiga slumområden, förstörts av vattnet. På skolan kan vi dela ut lite mat och rent vatten till de drabbade.

HJÄLP! DÄR RESURSERNA BEHÖVS BÄST – BLI STJÄRNFADDER HÄR!

Dela med dina vänner: