Mina sidor

4 december 2009
Filippinerna – medicinsk insats

undersokning

Första delen i Hoppets Stjärnas medicinska insats är nu avslutad. Med hjälp från sju läkare, tre sjuksystrar, två sjukvårdare och volontärer från lärarkåren har omkring 565 personer, mest barn, genomgått en ordentlig hälsoundersökning och fått behövliga mediciner. Ytterligare omkring 500 personer kommer att få medicinsk hjälp inom kort.

uppbyggnad

Omkring 60 familjer har nu fått hjälp att återuppbygga sina hem. Familjerna har fått ta emot galvaniserad plåt och playwood för att kunna byta ut och ersätta tak och väggar som förstörts av tyfoner och översvämningar. Alla som fått hjälp är oerhört glada och tacksamma för den hjälp de fått. Hjälpen har väckt både hopp och uppmuntran.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.