2 oktober 2009
Filippinerna förbereder sig inför ytterligare en tyfon

Samtidigt är Anders Malmstigen och Joel Sverker från SMR, på väg till Filippinerna tillsammans med Skandinaviska Barnmissionen, Evangeliska Frikyrkan och Hoppets Stjärna. Resan var planerad sedan tidigare men givetvis kommer man även att titta på hur tyfonkatastroferna påverkat landet och våra projekt. SMR (Svenska Missionrådet) är det biståndsorgan som Hoppets Stjärna använder vid ansökningar om SIDA bidrag.

Filippinernas president utlyste idag nationellt katastroftillstånd och uppmanar guvernörer i sex provinser att evakuera alla boende i låglänta områden inför supertyfonen Parmas som förväntas nå Filippinerna imorgon.
Läs mer här!