Mina sidor

2 oktober 2009
Filippinerna förbereder sig inför ytterligare en tyfon

Samtidigt är Anders Malmstigen och Joel Sverker från SMR, på väg till Filippinerna tillsammans med Skandinaviska Barnmissionen, Evangeliska Frikyrkan och Hoppets Stjärna. Resan var planerad sedan tidigare men givetvis kommer man även att titta på hur tyfonkatastroferna påverkat landet och våra projekt. SMR (Svenska Missionrådet) är det biståndsorgan som Hoppets Stjärna använder vid ansökningar om SIDA bidrag.

Filippinernas president utlyste idag nationellt katastroftillstånd och uppmanar guvernörer i sex provinser att evakuera alla boende i låglänta områden inför supertyfonen Parmas som förväntas nå Filippinerna imorgon.
Läs mer här!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.