2 augusti 2015
Fick hjälp – och blev en hjälpare

När Lumila Lezcano var liten övergav hennes pappa familjen. Mamman kämpade för att på egen hand försörja Lumila och hennes tre bröder – och tack vare stöd från Hoppets Stjärna kunde Lumila gå i skolan. Idag ger hennes framgångssaga hopp till andra.
På sin examensdag i höstas fick 18-åriga Lumila vara skolans flaggbärare; en ära vigd åt elever som utmärkt sig under skoltiden. Hon lämnade skolan med toppbetyg och har nu gått vidare till en femårig högskoleutbildning till dietist. I sin framtida yrkesroll kommer hon kämpa mot högt blodtryck och diabetes, som blivit folksjukdomar bland indianerna sedan de började äta västerländsk kost.
– När jag får jobb ska jag använda lönen för att hjälpa min mamma, säger Lumila.
Idag jobbar hon dessutom ideellt för den verksamhet som gett henne chans att uppnå sina drömmar. Dag efter dag ställer hon upp som volontär åt Hoppets Stjärna och är stödlärare för behövande elever – även för ungdomar i sin egen ålder.
– Jag ser de behov som finns och försöker ställa upp så gott det går, säger hon. Det är det som driver mig. Så som jag blivit hjälpt vill jag själv hjälpa andra.