Mina sidor

2 augusti 2015
Fick hjälp – och blev en hjälpare

När Lumila Lezcano var liten övergav hennes pappa familjen. Mamman kämpade för att på egen hand försörja Lumila och hennes tre bröder – och tack vare stöd från Hoppets Stjärna kunde Lumila gå i skolan. Idag ger hennes framgångssaga hopp till andra.
På sin examensdag i höstas fick 18-åriga Lumila vara skolans flaggbärare; en ära vigd åt elever som utmärkt sig under skoltiden. Hon lämnade skolan med toppbetyg och har nu gått vidare till en femårig högskoleutbildning till dietist. I sin framtida yrkesroll kommer hon kämpa mot högt blodtryck och diabetes, som blivit folksjukdomar bland indianerna sedan de började äta västerländsk kost.
– När jag får jobb ska jag använda lönen för att hjälpa min mamma, säger Lumila.
Idag jobbar hon dessutom ideellt för den verksamhet som gett henne chans att uppnå sina drömmar. Dag efter dag ställer hon upp som volontär åt Hoppets Stjärna och är stödlärare för behövande elever – även för ungdomar i sin egen ålder.
– Jag ser de behov som finns och försöker ställa upp så gott det går, säger hon. Det är det som driver mig. Så som jag blivit hjälpt vill jag själv hjälpa andra.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.