Mina sidor

Gåvokorg

25 maj 2022
Familjen – livets första skola
Vilket hem vi föds i är avgörande för vilken start vi får i livet. Om föräldrarna aldrig har fått gå i skola försvårar det föräldraskapet. Det kan handla om bristande kunskaper kring barnets näringsbehov, om svårigheter att identifiera sjukdomssymptom eller om att inte kunna läsa vad som står på en medicinburk. Allt detta drabbar barnen. Därför arbetar Hoppets Stjärna med att utbilda och stärka barnens vårdnadshavare i sina roller.

Det gör vi bland annat genom att ordna kvällskurser där vårdnadshavare får lära sig att läsa och skriva. De informeras också, på sina egna språk, om vikten av näringsriktig mat och grundläggande hälsovård. I många fall är det mamman som ensam har försörjningsansvaret. Flera av våra insatser inriktar sig därför på att stärka kvinnans position i samhället genom att skapa inkomstbringande verksamheter för just kvinnor. Vi arbetar även aktivt med att involvera vårdnadshavarna i barnens skolarbete. Det görs bland annat genom att bjuda in till festligheter på skolorna där barnen sjunger, dansar och får visa vad de lärt sig.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.