Den årliga familjekonferensen i Lettland är alltid populär. I år var ingen skillnad, med närmare 450 deltagare förra veckan. Den arrangeras av vår samarbetspartner i Lettland, Velku Fonds och vänder sig främst till för familjer vars barn har olika funktionsnedsättningar. Andra deltagare inkluderar, utbildare, psykologer, socialarbetare, akademiker, och studenter.

Avsaknaden av en beprövad och effektiv stödmetod för att arbeta med funktionsnedsatta i Lettland framgår av det stora allmänintresse för konferensen. Ett av målen för varje konferens är att erbjuda nya och intressanta talare. Detta år deltog Bo Hejlskov Elvén och Anna Sjölund som skrivit boken ”Hantera, utvärdera, förändra – Med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik”. Boken har översatts och publicerats i Lettland av Velku. Mycket populärt val bland besökarna. Alla uppskattade deras närvaro och intressanta tal. Boken är mycket uppskattad också.

Hoppets Stjärna har arbetat med Velku Fonds i Lettland i snart 30 år. En viktig gemensam partner under alla år har varit Utbildningsministeriets avdelning för barn med olika funktionsvariationer, så även denna gång. Hoppets Stjärna har bland annat under många år skickat specialister till Lettland vilket har varit är uppskattat på alla nivåer.

Den välbesökta konferensen var mycket uppskattad och många visade sin tacksamhet till Velku och Hoppets Stjärna, dess sponsorer och faddrar. Det långsiktiga målet att göra livet för barn med funktionsnedsättningar bättre har många olika komponenter där konferensen är en viktig del.

Liana Velki tillsammans med bokförfattare och tolk.

Två av deltagarna på konferensen.

Boken ”Hantera, utvärdera, förändra – Med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik”.

Två av deltagarna på konferensen.

Två av deltagarna på konferensen.

Lång kö för att komma in.

Liana Velki tillsammans med en av bokförfattarna, Bo Hejlskov Elvén.

Dela med dina vänner: