Mina sidor

11 mars 2020
Familjekonferens i Lettland!

Den årliga familjekonferensen i Lettland är alltid populär. I år var ingen skillnad, med närmare 450 deltagare förra veckan. Den arrangeras av vår samarbetspartner i Lettland, Velku Fonds och vänder sig främst till för familjer vars barn har olika funktionsnedsättningar. Andra deltagare inkluderar, utbildare, psykologer, socialarbetare, akademiker, och studenter.
Avsaknaden av en beprövad och effektiv stödmetod för att arbeta med funktionsnedsatta i Lettland framgår av det stora allmänintresse för konferensen. Ett av målen för varje konferens är att erbjuda nya och intressanta talare. Detta år deltog Bo Hejlskov Elvén och Anna Sjölund som skrivit boken ”Hantera, utvärdera, förändra – Med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik”. Boken har översatts och publicerats i Lettland av Velku. Mycket populärt val bland besökarna. Alla uppskattade deras närvaro och intressanta tal. Boken är mycket uppskattad också.
Hoppets Stjärna har arbetat med Velku Fonds i Lettland i snart 30 år. En viktig gemensam partner under alla år har varit Utbildningsministeriets avdelning för barn med olika funktionsvariationer, så även denna gång. Hoppets Stjärna har bland annat under många år skickat specialister till Lettland vilket har varit är uppskattat på alla nivåer.
Den välbesökta konferensen var mycket uppskattad och många visade sin tacksamhet till Velku och Hoppets Stjärna, dess sponsorer och faddrar. Det långsiktiga målet att göra livet för barn med funktionsnedsättningar bättre har många olika komponenter där konferensen är en viktig del.
Star of Hope Familjekonferens i Lettland! Latvia Conference 6
Liana Velki tillsammans med bokförfattare och tolk.
Star of Hope Familjekonferens i Lettland! Latvia Conference 1
Två av deltagarna på konferensen.
Star of Hope Familjekonferens i Lettland! Latvia Conference 8
Boken ”Hantera, utvärdera, förändra – Med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik”.
Star of Hope Familjekonferens i Lettland! Latvia Conference 2
Två av deltagarna på konferensen.
Star of Hope Familjekonferens i Lettland! Latvia Conference 4 1
Två av deltagarna på konferensen.
Star of Hope Familjekonferens i Lettland! Latvia Conference 9
Lång kö för att komma in.
Star of Hope Familjekonferens i Lettland! Latvia Conference 3
Liana Velki tillsammans med en av bokförfattarna, Bo Hejlskov Elvén.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.