Mina sidor

16 juni 2013
Extra gåvor ger hopp

Star of Hope Extra gåvor ger hopp 2 mother of 4 article

Mer än 200 barn och föräldrar fick nyligen speciell gåvopengar från sina faddrar. Föräldrarna och barnen är väldigt glada att få dessa gåvor som alltid är välkomna, eftersom behoven är stora.

Frantcia är en ensamstående mor till fyra barn som fick ta emot stöd. Det är ett exempel på resultatet då en fadder ger extra stöd när behovet är som störst. Tre av barnen går på skolan i Dano och får därigenom utbildning och möjlighet till en bra start i livet.

Frantcia är en ung mamma till 4 barn som befinner sig i en svår ekonomisk situation, utan jobb och ensam försörjer 4 barn. När hon fick pengarna var hon så glad att hon inte kunde hitta ord för att uttrycka sin glädje och tacksamhet till denna fadder. Hennes plan är att först öppna ett företag, sedan köpa 2 getter och kläder till barnen. Hon lovar att skicka ett speciellt tackkort till denna generösa fadder och passar också på att tacka Star of Hope för det möjligheter skolan har gett hon och hennes barn. En fadder kan göra stor skillnad för familjer och enskilda fattiga. Med en extra gåva kan man verkligen göra skillnad för en fattig familj.

Du kan också hjälpa genom fadderskap och/eller gåvogivande. 
Bli fadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.

Tack till Star of Hope och alla faddrar och gåvogivare!
Tony, Verksamhetsledare Haiti

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.