16 juni 2013
Extra gåvor ger hopp

Star of hope Extra gåvor ger hopp 2 mother of 4 article

Mer än 200 barn och föräldrar fick nyligen speciell gåvopengar från sina faddrar. Föräldrarna och barnen är väldigt glada att få dessa gåvor som alltid är välkomna, eftersom behoven är stora.

Frantcia är en ensamstående mor till fyra barn som fick ta emot stöd. Det är ett exempel på resultatet då en fadder ger extra stöd när behovet är som störst. Tre av barnen går på skolan i Dano och får därigenom utbildning och möjlighet till en bra start i livet.

Frantcia är en ung mamma till 4 barn som befinner sig i en svår ekonomisk situation, utan jobb och ensam försörjer 4 barn. När hon fick pengarna var hon så glad att hon inte kunde hitta ord för att uttrycka sin glädje och tacksamhet till denna fadder. Hennes plan är att först öppna ett företag, sedan köpa 2 getter och kläder till barnen. Hon lovar att skicka ett speciellt tackkort till denna generösa fadder och passar också på att tacka Star of Hope för det möjligheter skolan har gett hon och hennes barn. En fadder kan göra stor skillnad för familjer och enskilda fattiga. Med en extra gåva kan man verkligen göra skillnad för en fattig familj.

Du kan också hjälpa genom fadderskap och/eller gåvogivande. 
Bli fadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.

Tack till Star of Hope och alla faddrar och gåvogivare!
Tony, Verksamhetsledare Haiti