10 september 2010
Lettland ett land i djup ekonomisk kris

Bostadshus i Riga. Foto: Mikael Good

Lettland är det land inom EU som har drabbats hårdats av den ekonomiska krisen. Människor som hade det svårt redan innan krisen har fått det ännu sämre och många familjer lever idag under existensminimum. Den tidigare så hoppfulla ekonomiska tillväxten i Lettland som pumpades upp av bankernas aggressiva utlåning har helt avstannat och landet har gått in i en djup ekonomisk depression. Man räknar med att upp till trettio procent av befolkningen mellan 18 och 40 år har sökt sig utomlands på jakt efter ett arbete så att de kan försörja sina familjer, många av dem har lämnat sina barn hos släktingar, vänner eller grannar och träffar dem bara ett par gånger per år. I en del fall har föräldrarna bara försvunnit från sina barn och ingen vet var de är.

Hopplösheten breder ut sig när arbetsplats efter arbetsplats slår igen. Många barn far illa av att växa upp i hem där den ena eller båda föräldrarna är alkoholmissburkare. Kommuner slås ihop och kommuncentra med hälsovårdsmottagning, dagis och post avvecklas. De offentliganställdas löner har sänkts med upp till femtio procent. Detta samtidigt som priserna för mat, varor och el stiger. De lettiska myndigheterna saknar resurser till ordentliga socialbidrag, pensioner, barnbidrag och arbetslöshetsersättning. De största förlorarna är, som alltid, de minsta och de svagaste.

Media har varit dåliga på att skriva om den ekonomiska krisen i Lettland och det gör att det är väldigt få personer i Sverige och i de övriga EU-länderna som egentligen har förstått den fulla vidden av den ekonomiska krisen i Lettland. Problemen i Lettland är idag lika stora som när Hoppets Stjärna började att arbeta i landet 1991.

Skicka ett julpaket till en utsatt lettisk familj
Bli familjefadder för en utsatt lettisk familj

Bostadshus utanför Balvi. Foto: Mikael Good