Mina sidor

17 mars 2010
Ett bättre Haiti

Två av killarna på Boys home i Carrefour

Strax före midnatt den 12 januari fick jag ett av de svåraste telefonsamtal jag fått i mitt liv. Haiti hade drabbats av en svår jordbävning. Den natten sov jag inte långa stunder. Under 30 års arbete har jag kommit att älska Haitis befolkning. Där har jag flera av mina personliga vänner. Hur hade det gått för dem och för barnen?

Mer än 200 000 människor har mist sitt liv. Över en miljon Haitier har förlorat sitt hem. Tusentals har förlorat en arm, en fot, ett ben…

Siffrorna är enorma ändå vill jag mitt i förödelsen se hopp för Haiti. Paradoxalt nog kan en av världens större katastrofer bli Haitis räddning. Nu kanske den hjälp och det stöd från omvärlden som Haiti så länge saknat blir en realitet. Haiti behöver nya demokratiskt valda ledare som har landets bästa för ögonen. Det behövs en utbildad befolkning, Haiti behöver skolor! Utbildning är den mest effektiva och långsiktiga hjälp vi kan bidra med för att förbättra Haitis framtid.

Var med och skapa ett bättre Haiti
Sju av Hoppets Stjärnas tio skolor har raserats eller skadats liksom våra tre barnhem. Att återuppbygga dessa är en enorm utmaning, men inte en omöjlig sådan. Vi räknar med att vår katastrofinsats kommer att kosta omkring 18 miljoner kronor, en enorm summa som ska täcka akut hjälp, medicinska insatser, skolverksamhet för våra 6 000 fadderbarn, krishantering och uppbyggnad av våra skolor och barnhem. När vi nått hela vägen fram har vi tio skolor och tre barnhem som är bättre rustade än någonsin. Vi har tio skolor som kommer att slå upp portarna för ännu fler barn, barn som tidigare inte fått någon skolgång, barn som lär sig demokratiskt tänkande, barn med självkänsla, barn som lärt sig vårda sin närmiljö och varandra.

Jag tror på Haiti, jag tror på dess befolkning, de är starka överlevare som gång på gång visat att de kan resa sig. Med nytt ledarskap, en bättre utbildad befolkning och stöd från omvärlden kommer de att skaka av sig dammet och än en gång resa sig, starkare och bättre rustade än någonsin tidigare.

Jag tror dessutom att Hoppets Stjärna, som redan arbetat i landet 30 år, kan bli en viktig pusselbit i det framtida Haiti; vi har strukturer, nätverk, kontakter och erfarenhet från alla de byar där vi arbetat och där vi ser att det går att skapa förändring. Det kommer att ta ett par generationer, men det kommer att gå. 
Visst vill du vara med?

Lennart Eriksson
Verksamhetsledare Hoppets Stjärna

Ge en gåva till våra insatser

 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.