2 maj 2011
En gång själv elev, nu är Josan lärare!

1-maj_Josan_TR

När Josan Jerome var liten fick hon möjligheten att börja Hoppets Stjärnas förskola i Maloney Garden, Trinidad. Hon älskade att gå i skolan och tyckte att lärarna var snälla, kärleksfull, fulla av tålamod och med en otrolig vilja att ge barnen en bra start i livet.

När hon sedan lämnade skolan för att börja den statiliga grundskolan började hon sakna kärleken och engagemanget hos lärarna.
Så hon funderade på vad hon skulle studera till, var valet enkelt. Josan ville bli lärare och ville gärna bli en sådan lärare som hon såg upp till som liten.
Idag är Josan färdig lärare och arbetar faktiskt på skolan i Maloney Garden där hon själv varit elev.

– Jag ville bli lärare eftersom jag ville vara med och skapa en förändring för dagens barn. De ska få samma grund och engagemang som jag fick när jag var liten. Då vet jag att de kommer att klara sig bra och bli bra förebilder, säger Josan.

Vill du vara med och hjälpa barn få en bra start i livet? Bli fadder!

1-maj_Maloney_TR

Barnen på skolan i Maloney, Trinidad är glada för sina omtänksamma lärare.