17 oktober 2011
Emmanuella har börjat förskolan

emmanuella, fyra år, hittades ensam på en gata efter jordbävningen i Haiti 2010. Idag går hon i Hoppets Stjärnas förskola.

För två år sedan var Emmanuella föräldralös, ensam och undernärd. Idag ingår hon i en familj med sju syskon, en mamma och en pappa. Och: Hon har fått börja skolan!

Efter jordbävningskatastrofen i Haiti 2010 berättade vi om lilla Emmanuella, som hittats ensam på en gata i Rigaud. Bara två år gammal hade hon förlorat sin mamma i rasmassorna och verkade inte ha några anhöriga kvar heller. Sjubarnsmamman Francoise tog in svårt undernärda Emmanuella i sitt hem och fostrade henne som sin egen. Idag har Emmanuella fått börja Star of Hopes förskola, där hon kommer få utbildning, mat och omsorg. I skolan finns redan Emmanuellas sju syskon, som har råd att studera tack vare stödet från sina faddrar.

Ett stort TACK till alla er som valt att bli fadder. Tack vare er kan vi ge barn som Emmanuella och hennes syskon en bra start i livet.

Du som ännu inte blivit fadder – BLI DET IDAG!