Mina sidor

4 januari 2012
Elisabeth fick en bra start i livet. Nu arbetar hon som tandsköterska.

Elisabeth Notagay, 28 år gammal, tillhör ursprungsbefolkningen Qom, som är en marginaliserad och socialt utsatt grupp i det Argentinska samhället. Tack vare Star of Hope och stödet från faddrar har hon kunnat utbilda sig till tandsköterska. Ett stort TACK för ert livsviktiga stöd, som ger barn en bra start i livet!

GE BARN EN BRA START I LIVET – BLI FADDER! 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.