Elisabeth Notagay, 28 år gammal, tillhör ursprungsbefolkningen Qom, som är en marginaliserad och socialt utsatt grupp i det Argentinska samhället. Tack vare Star of Hope och stödet från faddrar har hon kunnat utbilda sig till tandsköterska. Ett stort TACK för ert livsviktiga stöd, som ger barn en bra start i livet!

GE BARN EN BRA START I LIVET – BLI FADDER! 

Dela med dina vänner: