5 december 2011
Du kan hjälpa oss bli ännu bättre! Allt vi ber om är två minuter av din tid

Just nu ligger en enkät på vår hemsida, där vi ställer en rad frågor som ska hjälpa oss bli bättre på att informera om vårat arbete. Dina svar är relevanta för oss, oavsett om du fått information av oss tidigare eller inte. 

Enkäten tar bara cirka två minuter av din tid men kommer hjälpa oss i vårt arbete under lång tid framöver. 

Du kommer till enkäten genom att KLICKA HÄR

Ett stort TACK för din insats!