23 februari 2012
Det blev en flicka!

 haiti 3

Alla barn som föds till den här världen förtjänar en bra start i livet. Långt ifrån alla får det. RIanna, elva år, föddes i en del av världen där många barn får en sämre start i livet av en enda orsak: De föddes som flickor.

Rianna bor på landsbygden i norra Ghana. Liksom många andra barn i hennes ålder drömmer hon om framtiden. Sångerska? Läkare? Nej, lärare kanske!

Vi törs påstå att alla barn som föds i den här världen bär på drömmar och förhoppningar om sin egen framtid. Långt ifrån alla barn får chansen att förverkliga dessa drömmar. Många får det inte för att de fötts som flickor.

Detta kan du ändra på!

Om du låter en flicka komma till skolan så bidrar du till en värld där flickor inte gifts bort lika tidigt, där barnadödligheten och antalet undernärda barn minskar. För en utbildad mamma kan ta bättre hand som sina barn.

Alla barn som föds är speciella. Alla barn förtjänar en bra start i livet. Tillsammans ger vi dem det.

BLI BARNFADDER – GE BARN EN BRA START I LIVET!

eller:

GE EN GÅVA TILL VÅRT ARBETE