3 oktober 2018
Den första av sitt folk

“Vem tror du att du är? Du, som är tobaindian, inbillar dig att du kan bli advokat” Har aldrig hänt, kommer aldrig att hända!”
Det var vad Daniel Escalante fick höra av både klasskamrater och lärare på universitetet.
Tobafolket levde i Chacoprovisen långt innan europeerna kom hit, men 500 år senare behandlas de fortfarande som andra klassens medborgare. De är fattigare, har sämre hälsa, sämre utbildning och bor sammanfösta i reservatliknande områden utanför stadsmiljön. Där föddes Daniel, som ett av tio syskon. Med stöd från Hoppets Stjärna tog han sig igenom skolan med fina betyg och tog sikte på advokatutbildningen vid universitetet Corrientes i Resistencia.
Den rasism och fientlighet han mötte där tog hårt på honom, men han vägrade att ge upp. Han har slitit, kämpat, tvivlat, hoppat av och kommit tillbaka – och nu står han framför oss som den första utbildade advokaten från tobafolket. Han har inriktat sig på mänskliga rättigheter för att kunna ta sig an civilprocesser.
– Nu vill jag hjälpa och stötta fattiga som inte har råd eller inte vet hur man driver processer, säger han. Jag vill bli en brygga för dem och hjälpa dem med deras rättigheter i olika frågor.