Mina sidor

Gåvokorg

4 juli 2013
Delprojekt Haiti 2013

rigaud-school-wash-hands-station-520

Detta är en kort uppdatering av några delprojekt som genomförs under perioden 2011-2013. Tvättstationer och rent vatten i Dano, Hesse, Boyer, Rigaud, Jeanton och B.Negresse har slutförts. Dessa delprojekt har möjliggjorts bl.a. genom Världens Barn med Radiohjälpens insamling.

Nedan kan ni se olika delprojekt som har slutförts eller som snart är klara, utöver färdigställandet av 5 skolor som raserats efter dom svåra naturkatastrofer som drabbat Haiti.

 • Projektledare utbildning 2012
 • Förskollärare träning 2012
 • Grundskolelärar 2012-2013
 • Skolmatsal – kök material och förnödenheter 2011
 • Skolböcker 2011
 • Skolans belysning och solsystem 2012
 • Gruppdatorer för grundskola med ansluten till internet 2013
 • Försörjnings projekt: getter fördelning 2012
 • Sömnadsklas på Jeanton skolan, klass 2011-2012
 • Tvättstation och rent dricksvatten 2013
 • Byggnadskonstruktion B. Negresse förskola 2012

Du kan också var med och delta i våra olika projekt genom fadderskap och/eller gåvogivande. 
Bli fadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.

Tony/verksamhetsledare Haiti

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.