Mina sidor

16 augusti 2019
Därför är utbildning viktigast i världen

En dag satt jag och några vänner och pratade om allt eländigt som händer i världen, och om alla de människor som på olika sätt är drabbade. Till slut hade vi alla kommit fram till samma sak: Att utbildning är lösningen på så mycket.
Den banar väg för jobb och inkomst, trygghet och självständighet.
Den förebygger utnyttjande genom att ge oss insikter om våra rättigheter och modet att säga ifrån.
Den förebygger dessutom konflikter genom att hjälpa oss förstå hur andra lever, hur de tänker och varför de agerar som de gör.
Där folk inte får chans till utbildning, där hopar sig misären.
Enigheten bland oss vänner gjorde mig glad – för barns rätt till utbildning är ju vad Hoppets Stjärna fokuserat på i snart 50 år. Idag upplever jag att sådana insatser behövs mer än nånsin. Nu när våra skolor öppnar efter sommarlovet ställs vi inför samma utmaning som alltid: När skolböckerna blivit sönderlästa, pennstumparna vässats alltför korta och skrivhäftena fyllts från pärm till pärm behöver barnen nytt skolmaterial för att ta sig an ett nytt läsår. Vid nysatsningar, som just nu i Jimba, blir behoven extra stora – men i gengäld kan vi ta emot fler barn som annars skulle ha tvingats växa upp till analfabeter.
Med din hjälp kan vi utrusta varje barn med verktygen och ambitionen att i vuxen ålder slita sig loss ur fattigdomens grepp.
Hjälp oss att ge dem chansen!
Var med och ge barnen världens viktigaste insats!
Star of Hope Därför är utbildning viktigast i världen underskrift ulrika kallin eriksson
Ulrika Kallin Eriksson, Verksamhetsledare

Jag vill ge en gåva till skolmaterial och skolutrustning >>
Vill du hellre hjälpa långsiktigt, bli fadder >>

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.