Mina sidor

25 mars 2009
Daniel – advokat

daniel-escalante2

Daniel Escalante är 24 år och studerar till advokat. När han tar sin examen är han en av de första Toba-indianerna någonsin som studerat till advokat. Han har nu klarat av fem av sex år på Nationaluniversitet i provinshuvudstaden Resistencia.

Daniel Escalante – Advokat

Som äldst av tio syskon är kraven på att han ska hjälpa till med hushållet höga. Det var långt ifrån självklart att Daniel skulle kunna läsa vidare efter gymnasiet, med tolv munnar att mätta är det knappast utbildning det första familjen lägger pengar på. Tack vare ett utbildningsstipendium från Hoppets Stjärna fick Daniel ändå chansen. Han är extremt tacksam till utbildningsbidragen han har fått, utan dem skulle han aldrig kunnat fortsätta studierna.

Daniel vill bli brottsmålsadvokat och inriktar sig gärna mot miljöbrott. Miljöfrågor intresserar honom mycket även om han inte är aktiv i dessa nu. Utbildningen är mycket krävande med många timmar i klassrummet men även i hemmet för att kunna följa med. Han valde denna tunga utbildning för att han insåg att många indianer har problem. Han hittade en broschyr som beskrev problemen när han gick på gymnasiet. Indianerna är utstötta i samhället trots att deras rättigheter är skyddade enligt lag sedan länge. Han vill på bästa sätt hjälpa sitt eget folk. Han tror det bästa är att hitta arbete med den inriktningen i huvudstaden Buenos Aires, där beslutsvägarna är snabbare.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.