Mina sidor

26 augusti 2020
Coronaanpassning

Den kenyanska regeringen har skjutit upp skolåret till januari 2021 på grund av den pågående pandemin. Detta för att skolorna ska anpassa lokalerna och undervisningen till nya regler.
Skolorna måste bland annat installera desinfektionsautomater och öka avståndet mellan eleverna i klassrummen. Vi har börjat förbereda våra skolor enligt hälsoministeriets nya krav och har bland annat köpt in automatiska handdesinfektionsautomater och panntermometrar.
Under ledning av vår underhållsansvarige Simon Waiganjo har vi även börjat tillverka nya skolbänkar, anpassa klassrummen och andra utrymmen för att kunna välkomna barnen tillbaka till våra skolor.
Star of Hope Coronaanpassning Kenya Getting ready SIMON 1 Star of Hope Coronaanpassning Kenya Getting ready SIMON 3Star of Hope Coronaanpassning Kenya Getting ready SIMON 5  Star of Hope Coronaanpassning Kenya Getting ready SIMON 8 Star of Hope Coronaanpassning Kenya Getting ready temp 1
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.