26 augusti 2020
Coronaanpassning

Den kenyanska regeringen har skjutit upp skolåret till januari 2021 på grund av den pågående pandemin. Detta för att skolorna ska anpassa lokalerna och undervisningen till nya regler.
Skolorna måste bland annat installera desinfektionsautomater och öka avståndet mellan eleverna i klassrummen. Vi har börjat förbereda våra skolor enligt hälsoministeriets nya krav och har bland annat köpt in automatiska handdesinfektionsautomater och panntermometrar.
Under ledning av vår underhållsansvarige Simon Waiganjo har vi även börjat tillverka nya skolbänkar, anpassa klassrummen och andra utrymmen för att kunna välkomna barnen tillbaka till våra skolor.
Star of hope Coronaanpassning Kenya Getting ready SIMON 1 Star of hope Coronaanpassning Kenya Getting ready SIMON 3Star of hope Coronaanpassning Kenya Getting ready SIMON 5  Star of hope Coronaanpassning Kenya Getting ready SIMON 8 Star of hope Coronaanpassning Kenya Getting ready temp 1