VÅRT ARBETE I COLOMBIA

I Colombia började Hoppets Stjärnas arbete med en katastrofinsats 1985, när vulkanen Nevado del Ruiz orsakade ett lerskred i staden Armero. Det mynnade ut i ett samarbete med organisationen Cirec, som jobbade med rehabilitering av dem som förlorat armar och ben.

I Colombia började Hoppets Stjärnas arbete med en katastrofinsats 1985, när vulkanen Nevado del Ruiz orsakade ett lerskred som dödade 20 000 av 29 000 invånare i staden Armero. Hoppets Stjärnas katastrofarbete mynnade ut i ett samarbete med organisationen Cirec, som jobbade med rehabilitering av dem som förlorat armar och ben i lersskredet.

1987 inleddes bygget av ett rehabiliteringscenter som när det öppnade 1989 blev det ledande centret i hela Sydamerika. Dit kom otaliga offer för det långdragna colombianska inbördeskriget; barn och vuxna som lemlästats av minor och andra sprängladdningar. Med stöd från Hoppets stjärna utvecklades Cirec till en ledande aktör i landet, och ur samarbetet föddes en fältorganisation kallad ”Seeds Of Hope”. Det var en gräsrotsrörelse där krigets offer fick hjälp att organisera sig för att påverka sina lokala samhällens handikapptillgänglighet. Cirec kom även att bli ledande inom rehabilitering för personer med medfödda funktionsnedsättningar och för dem som skadats i samband med trafikolyckor, arbetsolyckor, rån, sportolyckor och liknande.

Från mitten på 90-talet och fram till 2009 arbetade Hoppets Stjärna även med lunchutdelning för barn och ensamstående äldre i internflyktinglägret Villa Gloria.

Idag fungerar Hoppets Stjärna främst som ett rådgivande organ för Cirecs fortsatt framgångsrika verksamhet.

Läs mer om vårt arbete i Colombia

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org