31 mars 2011
CIREC – Colombias förnämsta protescenter

CIREC är Colombias förnämsta protescenter som startade sin verksamhet 1976. Hoppets Stjärna har stöttat projektet sedan 1985. CIREC ger patienterna full service, dvs man har läkare, psykologer och annan personal till hands för att stötta patienterna genom processen som ett komplement till själva protestillverkningen.
En man som väntar på att få en protes hos CIREC är Carlos José. Han förlorade nästan hela sin vänstra arm i en arbetsolycka. Han bor hos CIREC just nu och tränar dagligen i rehabiliteringslokalerna. Han tränar styrka och koordination på olika sätt.
Sedan starten har CIREC haft 47000 patienter och efterfrågan är stor. 2010 hade man 1000 patienter som behövde proteser. Man hade också 3500 patienter som sökte vård för annat; stödkrage, stödskenor till benen, rullstolar etc.
234 av patienterna som fick protes 2010 hade skador efter landminor eller andra vapenrelaterade skador.
Du kan stöda vårt arbete i Colombia. Ge din gåva här!