Mina sidor

5 februari 2012
Chen Suotang- den förste i sin by som studerar till läkare

CHen är den första i sin hemby som kunnat utbilda sig till läkare

Det såg till en början ganska hopplöst ut för Chen Suotang. Han föddes på den fattiga landsbygden, blev tidigt föräldralös och togs omhand av sina farföräldrar, som knappt hade råd att skicka honom till skolan. En högre utbildning var otänkbart, det fanns helt enkelt inte tillräckligt med pengar.

Tack vare stödet från svenska faddrar har Chen Suotang ändå fått gå i skolan. Han studerar just nu till läkare i provinshuvudstaden. 

Chen Suotang är, såvitt han vet, den första i hans hemby som får en högre utbildning. Och han vet redan vad han ska göra när han är färdig: 

– Jag ska ta hand om mina farföräldrar, som tack för allt stöd de givit mig. Sen ska jag ägna mitt liv åt att hjälpa andra, som tack för den hjälp jag själv har fått! 

TACK till alla ni, som genom ert fadderskap eller en gåva, ger barn en bra start i livet! 

Inte fadder än?

BLI STJÄRNFADDER HÄR! 

Barn som blir föräldralösa i Kina tas ofta omhand av äldre släktingar

Många av de barn som blir föräldralösa i Kina tas istället omhand av äldre släktingar

Några av de barn och ungdomar som kan gå i skola tack vare fadderstödet

Några av de barn och ungdomar som tack vare fadderstödet får gå i skolan

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.