Mina sidor

9 april 2012
Bilder från skolinvigningen i Dano, Haiti

Dano är en av de byar som drabbades hårt av jordbävningen 2010. Bland annat så förstördes byskolan som Star of Hope byggt.

Återuppbyggnaden av skolan påbörjades i januari 2011 och i slutet av mars 2012 invigdes den nya byggnaden. Med på invigningen fanns bland annat Erik Rosengren från Söderberg & Partners, som är en av huvudsponsorerna för återuppbyggnaden. 

STORT TACK till alla givare, faddrar och sponsorer som gjort detta möjligt! 

Stöd barnen i HAITI – BLI BARNFADDER! 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.