9 april 2012
Bilder från skolinvigningen i Dano, Haiti

Dano är en av de byar som drabbades hårt av jordbävningen 2010. Bland annat så förstördes byskolan som Star of Hope byggt.

Återuppbyggnaden av skolan påbörjades i januari 2011 och i slutet av mars 2012 invigdes den nya byggnaden. Med på invigningen fanns bland annat Erik Rosengren från Söderberg & Partners, som är en av huvudsponsorerna för återuppbyggnaden. 

STORT TACK till alla givare, faddrar och sponsorer som gjort detta möjligt! 

Stöd barnen i HAITI – BLI BARNFADDER!