30 juli 2011
Fadderbarn får lära sig leka

Barnen på förskolan Vila Mederios, Brasilien leker Noas ark

På förskolan Vila Medeiros i Brasilien var en av dagarna precis innan sommaren lite extra rolig. Våra fadderbarn fick då leka Noas ark, något som de alla tyckte var otroligt roligt.
Alla sprang fram och tillbaka, vissa ryggade lite för de olika djuren, men skrattade gott på slutet!

En sådan lek gör att barnen bland annat;
• Lär sig att röra kroppens olika delar.
• Främja nya möjligheter att uttrycka sig, genom  nya gester;
• Uppmuntra social interaktion
• Ge utrymme för utveckling av konstnärligt skapande;

urskilja och uppskatta djurlivet;
Öka medvetenheten om djurens vård och vikten av att bevara dem;
• Öka deras ordförråd;
• Att utveckla motorik genom teckningar, målningar, origami och spel;

 

Som fadder är du med och ger ditt fadderbarn en möjlighet till utbildning, men även en möjlighet att bara få vara barn.
Bli fadder idag!