Mina sidor

30 juli 2011
Fadderbarn får lära sig leka

Barnen på förskolan Vila Mederios, Brasilien leker Noas ark

På förskolan Vila Medeiros i Brasilien var en av dagarna precis innan sommaren lite extra rolig. Våra fadderbarn fick då leka Noas ark, något som de alla tyckte var otroligt roligt.
Alla sprang fram och tillbaka, vissa ryggade lite för de olika djuren, men skrattade gott på slutet!

En sådan lek gör att barnen bland annat;
• Lär sig att röra kroppens olika delar.
• Främja nya möjligheter att uttrycka sig, genom  nya gester;
• Uppmuntra social interaktion
• Ge utrymme för utveckling av konstnärligt skapande;

urskilja och uppskatta djurlivet;
Öka medvetenheten om djurens vård och vikten av att bevara dem;
• Öka deras ordförråd;
• Att utveckla motorik genom teckningar, målningar, origami och spel;

 

Som fadder är du med och ger ditt fadderbarn en möjlighet till utbildning, men även en möjlighet att bara få vara barn.
Bli fadder idag!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.