Mina sidor

9 juni 2022
Barnfadder
Grundtanken med Barnfadder är att du ger ett eller flera barn en bra start i livet genom personligt fadderskap. Varje månad ger du ett valfritt belopp som blir till stöd för ett barn från det land du väljer. Vi skickar ut informationen till dig så fort du betalat och valt det land där du vill ha ett fadderbarn.

Dina pengar går aldrig direkt till det enskilda barnet utan används i det projekt där barnet finns, något som gynnar alla barn på förskolan, skolan eller dagcentret och i slutänden hjälper dina pengar hela byn. Samtidigt har du möjlighet att skicka extragåvor till just ditt fadderbarn.

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.