9 juni 2022
Barnfadder
Grundtanken med Barnfadder är att du ger ett eller flera barn en bra start i livet genom personligt fadderskap. Varje månad ger du ett valfritt belopp som blir till stöd för ett barn från det land du väljer. Vi skickar ut informationen till dig så fort du betalat och valt det land där du vill ha ett fadderbarn.

Dina pengar går aldrig direkt till det enskilda barnet utan används i det projekt där barnet finns, något som gynnar alla barn på förskolan, skolan eller dagcentret och i slutänden hjälper dina pengar hela byn. Samtidigt har du möjlighet att skicka extragåvor till just ditt fadderbarn.