Här i Lettland stöttar Hoppets Stjärna över 650 studenter med funktionsnedsättning, fördelade på fem olika internatskolor. Vi stöder verksamheter där barn och ungdomar, så långt det är möjligt, får lära sig att ta hand om sig själva och hitta sin plats i livet. De får prova på olika typer av arbetssysslor och fritidsaktiviteter i syfte att främja deras individuella utveckling.

Därför innehåller skolschemat inte bara ämnen som språk, matematik och historia. Barnen får också ägna sig åt matlagning, bakning, städning, sång, dans, teater, fotografering och datorkunskap. Dessutom får de prova på olika typer av hantverk som vävning, sömnad, snickeri och keramik.

De har också möjlighet att utöva medicinsk gymnastik och prova på olika sporter inomhus. På skolan Ledstjärnan i Riga sponsrade Hoppets Stjärna byggandet av en ny sportpark som stod klar i november 2017, så att skolbarnen äntligen kunde ägna sig åt utomhussporter på rasterna.

En glimt ur barnens vardag

Hur kan då en vanlig dag se ut för de här eleverna? Det skiljer sig lite från skola till skola, men överlag är lektionerna kortare än i en vanlig skola. Upplägget tar hänsyn till vilken typ av funktionsnedsättning barnen har och hur väl de klarar av att fokusera under längre perioder. Barnens behov av vila och återhämtning spelar också in, liksom deras behov av lek och rörelse. Därför följs skoldagens lektioner av sport- och fritidsaktiviteter.

Det ordnas olika aktiviteter med olika grupper på olika dagar, så att barnen ska få prova på olika saker och förhoppningsvis hitta något som de verkligen tycker om att göra. Att låta dem utveckla talanger, och på så vis stärka deras självkänsla, är nämligen viktiga steg på deras resa mot att bli självständiga individer. Av samma anledning görs det regelbundet olika utflykter under läsåret.

Skoldagarna brukar börja lite senare på måndagar, eftersom en del av barnen har lång väg att resa. De här barnen får därför bo på skolan under veckorna. På fredagarna avslutas skoldagen lite tidigare, så att barnen ska hinna resa hem igen för att tillbringa helgen hemma med sina familjer – och, inte minst, få visa sina föräldrar allt de lärt sig under veckan.

Den nya sportparken på skolan Ledstjärnan bjuder in till lek och idrott.

Möjligheten att vara kreativ är en viktig del av lärandet …

… och när det väl är dags för rast kan man ju alltid fira det med lite dans!

Hantverksfärdigheter är något som vi alla kan ha nytta av. Här ser vi en lektion i textilslöjd …

… och här är det trä- och metallslöjd som gäller. Skapandet ger också tillfällen till samarbete och gemenskap.

Till sist efter en lång dag, är det riktigt skönt att kunna hämta kraft vid ett dukat bord.

Grupper och läger lyfter familjer

Hoppets Stjärnas arbete med familjestöd i Lettland sker på flera olika plan. Dels ger vi konkret stöd till utsatta familjer i form av bland annat matpaket, dels arbetar vi med 14 familjegrupper i 13 städer. Det handlar om föräldrar till barn med funktionsnedsättning som träffas en gång i månaden, under ledning av vår psykolog Ilze, för att dela erfarenheter och ge stöd till varandra. En del grupper möts på veckodagar andra har valt att träffas på helgerna.

Arbetet i alla grupper är inriktat på emotionellt och informativt stöd, positiva observationer i livet, verkliga svårigheter och tankeväckande beteenden i specifika situationer. Varje år i början av september samlar Ilze in idéer om vilka ämnen föräldrarna vill prata om vid mötena, och kommer samtidigt med egna förslag utifrån sina iakttagelser i grupperna. Dessutom anordnas det utflykter, seminarium och konferenser. Årets höjdpunkt för många familjer är våra sommarläger, där barn och föräldrar får möjlighet att koppla av tillsammans. Lägren började organiseras år 2000, och nästan tjugo års erfarenhet har gjort det möjligt att skapa en unik upplevelse för dessa familjer. Lägren pågår under tio dagar och är fyllda av aktiviteter och seminarier utifrån ett detaljerat och på förhand överenskommet schema där deltagarna delas in i mindre grupper.

Upplägget bygger på erfarenheter från de nordiska länderna och deras arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Resultatet blir tio oförglömliga dagar för både barn och föräldrar. Så sent som förra månaden deltog tio barn med varsin förälder i ett läger med alltifrån föreläsningar om motion och kosthållning till sessioner i bildterapi. Samtidigt, poängterar Hoppets Stjärnas Liana Velka, är det som sker mellan utbildningspassen lika viktigt.
– Barnen lär sig att umgås med andra människor, att acceptera andra barns beteende och att kunna lita på andra. Det betyder jättemycket för deras fortsatta utveckling.

Dela med dina vänner: